Personeelsruimte (rijdend personeel)

Huur van een bestaande (casco-)ruimte voor gebruik van pauzelocatie voor treinpersoneel en of on-board schoonmaak personeel.

Afbeeldingen: 
Wat is wel en wat is niet ingegrepen: 
Inbegrepen:
 • Huur van de (casco-)ruimte conform standaard casco-regeling;
 • Levering van energie;
 • Aansluitpunten voor  elektra en water.

 

Zelf te realiseren:

 • Gewenste afbouw, inrichting en aankleding;
 • Interieurreiniging;
 • Aanpassen van netwerk voor energie / data in de gehuurde ruimte;
 • Aansluiting op de centrale databekabeling;
 • Terugbrengen van de gehuurde ruimte in de oorspronkelijke staat bij het einde van de huurovereenkomst;
 • Technisch onderhoud / storingsoplossing / schoonmaak exterieur en graffitiverwijdering;
 • Benodigde vergunningen zoals Spoorwegwetvergunning, omgevingsvergunning, Monumentenvergunning, goedkeuring Bureau Spoorbouwmeester en de architect (indien het station onder architectuur is gebouwd) etc.

 

Aanvullend te contracteren:

 • Exterieurschoonmaak / graffitiverwijdering;
 • Storingen (optioneel te contracteren met NS Stations). Klik hier voor het voorbeeld model.
Typen / categorieën: 

Deze dienst valt voor spoorwegondernemingen onder categorie 2.

Waar wordt de dienst geleverd: 

In een aantal stations.Per station wordt beoordeeld of (uitbreiding) van deze voorziening mogelijk is.

Aanbieder: 

NS Stations.

Voor wie is deze dienst: 

Spoorwegondernemingen. Indien mogelijk wordt de dienst op verzoek ook aan overige OV vervoerders en overheden geboden onder per situatie te bepalen levertijd, tarief, leveringsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden.

Levertijd: 
- Aanvraag: 
U ontvangt na aanvraag binnen 10 werkdagen een intakeformulier waarop staat aangegeven welke gegevens wij van u willen ontvangen. Voor de inhoudelijke beoordeling geldt de reactietermijn van 20 werkdagen (na ontvangst van een voldoende gespecificeerde intake). De specificaties van de aanvraag kunnen aanleiding zijn tot een verzoek om meer informatie.
- Inhoudelijke beoordeling: 
De doorlooptijd hiervan is mede afhankelijk van de wensen. 
- Contractering: 
Na goedkeuring van het verzoek wordt een overeenkomst gesloten. Klik hier voor het voorbeeld model. Na sluiting van de overeenkomst vindt verdere afhandeling plaats. 
- Afhankelijkheden: 
Om gebruik te kunnen maken van een voorziening, dient afgestemd te worden met vorige of bestaande gebruikers van deze voorziening. 
 
Tarief: 
 
-SPOORWEGONDERNEMINGEN:
Het verschuldigde tarief voor spoorwegondernemingen bestaat uit verschillende componenten. Hieronder staan de belangrijkste weergegeven met een korte toelichting.
 
Huur (casco-)ruimte:
 • het tarief wordt berekend per m2; de huidige tarieven zijn opgenomen op het tariefblad.
 • Servicekosten, vermeerderd met een toeslag voor de handling. De servicekosten worden ten behoeve van de huurder gemaakt en doorberekend middels een voorschot en eindafrekening. De handlingfee voor de servicekosten (opslag op de servicekosten) is opgenomen op het tariefblad.
 
Energie
 • Het tarief voor deze dienstverlening door NS Stations is opgenomen op het tariefblad 
 
Storingen:
 
- OVERIGE OV-VERVOERDERS
Voor overige OV-vervoerders is het tarief in overleg/op aanvraag.
Leveringsvoorwaarden: 
 • De mogelijkheid en de exacte locatie is afhankelijk van de beschikbaarheid;
 • Leveringsvoorwaarden zijn opgenomen in de huurovereenkomst;
 • Gehuurde ruimte wordt bij het einde van de huurperiode in oorspronkelijke staat opgeleverd;
Gebruiksvoorwaarden: 
 • Alleen gebruik als pauzeruimte voor treinpersoneel is toegestaan.
 • Onderverhuur is niet toegestaan;
 • Als meerdere spoorwegondernemingen actief zijn op een station, is er in principe één gedeelde pauzelocatie. Spoorwegondernemingen zijn verplicht hieraan mee te werken. Spoorwegondernemingen zullen in dat geval onderling afspraken dienen te maken over onderhoud en reiniging van interieur van de gezamenlijk gehuurde ruimte.
 • Inrichting van de ruimte voldoet aan de veiligheidseisen op het station.
 • Spoorwegonderneming sluit een overeenkomst met NS Stations.
 • Spoorwegonderneming houdt de pauzeruimte in goede staat.
Aanvragen voorziening/informatie: 

Aanvragen voor gebruik van voorzieningen worden gericht aan een gezamenlijke servicedesk door hier te klikken voor het contactformulier 

Toepassing beleid: 

De aanbieder heeft beleid ontwikkeld, waarin onder andere is beschreven welke verschillende functies een station heeft, welke voorzieningen aanwezig zijn en op welke locatie binnen het station bepaalde voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkste beleidsdocumenten zijn te raadplegen op Beleid.