Informatie over perronlengte

Informatie over nuttige perronlengte van alle stations. Klik hier voor een overzicht met de fysieke perron- en spoorlengte per station.

 

Afbeeldingen: 
Typen / categorieën: 

Deze dienst valt voor spoorwegondernemingen onder Categorie 1

Waar wordt de dienst geleverd: 

Op alle stations.

Aanbieder: 

ProRail.

Voor wie is deze dienst: 

Spoorwegondernemingen.

Levertijd: 

Niet van toepassing. Het gaat hierom gebruik van een bestaande voorziening. 

Tarief: 

Voor gebruik van een bestaande overeengekomen stations/transfervoorzieningen die onderdeel zijn van de door ProRail beheerde hoofdspoorweginfrastructuur wordt in de Toegangsovereenkomst een gebruiksvergoeding overeengekomen volgens de in de Netverklaring daarvoor vermelde tarieven in hoofdstuk 6.

Leveringsvoorwaarden: 

Niet van toepassing. Het betreft een bestaande voorziening.

Aanvragen voorziening/informatie: 

Voor vragen kunt u contact opnemen door hier te klikken voor het contactformulier

Toepassing beleid: 

De aanbieder heeft beleid ontwikkeld, waarin onder andere is beschreven welke verschillende functies een station heeft, welke voorzieningen aanwezig zijn en op welke locatie binnen het station bepaalde voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkste beleidsdocumenten zijn te raadplegen op Beleid.