Hellingbaan

Gebruik van de hellingbaan ten behoeve van een zelfstandig en drempelloos bereik van perrons.

Afbeeldingen: 
Wat is wel en wat is niet ingegrepen: 

Inbegrepen:

  • Gebruik van constructie;
  • Beheer en Onderhoud;
  • Schoonmaak.
Typen / categorieën: 

Deze dienst valt voor spoorwegondernemingen onder Categorie 2

Waar wordt de dienst geleverd: 

Stations met classificatie Halte (minder dan 1.000) en Basis (tussen 1.000 en 10.000) en een hoogteverschil van minder dan 3 meter.

Aanbieder: 

ProRail.

Voor wie is deze dienst: 

Spoorwegondernemingen.

Levertijd: 

Niet van toepassing. Het gaat hierom gebruik van een bestaande voorziening. 

Tarief: 

Voor het gebruik van bestaande overeengekomen stations/transfervoorzieningen, die onderdeel zijn van de door ProRail beheerde hoofdspoorweginfrastructuur, wordt in de Toegangsovereenkomst een gebruiksvergoeding overeengekomen volgens de in de Netverklaring daarvoor vermelde tarieven in hoofdstuk 6.

Leveringsvoorwaarden: 

Niet van toepassing. Het betreft hier gebruik van een bestaande voorziening.

Aanvragen voorziening/informatie: 

Voor vragen kunt u contact opnemen door hier te klikken voor het contactformulier.

Toepassing beleid: 

De aanbieders hebben beleid ontwikkeld, waarin onder andere is beschreven welke verschillende functies een station heeft, welke voorzieningen aanwezig zijn en op welke locatie binnen het station bepaalde voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkste beleidsdocumenten zijn te raadplegen op Beleid.