Wachtvoorziening beschut

Wachtgelegenheden op stations omvatten verschillende typen binnen de bestaande of de nieuwe huisstijl. 
Gebruik van bestaande beschutte wachtgelegenheden op het station voor reizigers. Dit kunnen open en gesloten abri's zijn.

 

Afbeeldingen: 
Typen / categorieën: 

Deze dienst valt voor spoorwegondernemingen onder Categorie 2

Waar wordt de dienst geleverd: 

In het station.

Aanbieder: 

ProRail.

Voor wie is deze dienst: 

Spoorwegondernemingen.

Levertijd: 
Niet van toepassing. Het betreft hier gebruik van een bestaande voorziening.

 

Tarief: 

Voor gebruik van een bestaande overeengekomen stations/transfervoorzieningen die onderdeel zijn van de door ProRail beheerde hoofdspoorweginfrastructuur wordt in de Toegangsovereenkomst een gebruiksvergoeding overeengekomen volgens de in de Netverklaring daarvoor vermelde tarieven in hoofdstuk 6.

Leveringsvoorwaarden: 

Om gebruik te kunnen maken van een wachtvoorziening op het station dient de gebruiker overeenstemming te hebben met de eigenaar. 

Aanvragen voorziening/informatie: 

Aanvragen voor gebruik van voorzieningen worden gericht aan één servicedesk voor zowel ProRail als NS Stations door hier te klikken voor het contactformulier. 

Toepassing beleid: 

De aanbieders hebben beleid ontwikkeld, waarin onder andere is beschreven welke verschillende functies een station heeft, welke voorzieningen aanwezig zijn en op welke locatie binnen het station bepaalde voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkste beleidsdocumenten zijn te raadplegen op Beleid.