Toilet

Gebruik van toilet ten behoeve van reizigers.
 
Afbeeldingen: 
Typen / categorieën: 

Voor spoorwegonderneming geldt dat als er een toilet aanwezig is, deze valt onder Categorie 2.

Waar wordt de dienst geleverd: 

Stations met meer dan 5000 in- en uitstappers per dag zijn komen in aanmerking van minimaal één toilet. Per station wordt beoordeeld of (uitbreiding van) deze voorziening mogelijk is.

Aanbieder: 

Lokatie specifiek.

Voor wie is deze dienst: 

Spoorwegondernemingen. Indien mogelijk wordt de dienst op verzoek ook aan overige OV vervoerders en overheden geboden onder per situatie te bepalen levertijd, tarief, leveringsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden.

Levertijd: 

Locatie specifiek voor nieuwe en of uitbreiding van de voorziening. 

Tarief: 

Bestaande voorziening:

- Er zijn geen (aanvullende) kosten verbonden aan gebruik van een locatie.

Nieuwe of uitbreiding van voorziening

Tarief op aanvraag: Maatwerk indien de aanvrager:

  • Een voorziening wenst op een station dat niet in aanmerking komt;
  • Meer toiletvoorzieningen wenst dan de aanbieder op basis van regelgeving en beleid realiseert.

 

 

Leveringsvoorwaarden: 

Voor bestaande voorzieningen gelden geen leveringsvoorwaarden. Bij nieuwe of extra voorzieningen zijn de voorwaarden locatie specifiek.

Aanvragen voorziening/informatie: 

Aanvragen voor nieuwe of uitbreiding van bestaande voorzieningen worden gericht aan een gezamenlijke servicedesk door hier te klikken voor het contactformulier

Toepassing beleid: 

De aanbieders hebben beleid ontwikkeld, waarin onder andere is beschreven welke verschillende functies een station heeft, welke voorzieningen aanwezig zijn en op welke locatie binnen het station bepaalde voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkste beleidsdocumenten zijn te raadplegen op Beleid.