Frame voor services

Gebruik van bestaande frames voor services van de spoorwegonderneming voor reizigers als aanvullende reisinformatie geboden over bijvoorbeeld de samenstelling van de trein, werkzaamheden aan het spoor. 

Afbeeldingen: 
Wat is wel en wat is niet ingegrepen: 

Inbegrepen:

  • Gebruik van frame inclusief constructie en verlichting;
  • Beheer en onderhoud; 
  • Schoonmaak.

 

Niet inbegrepen:

  • Content
Typen / categorieën: 

Deze dienst valt voor spoorwegondernemingen onder Categorie 2

Waar wordt de dienst geleverd: 

In het station.

Aanbieder: 

ProRail.

Voor wie is deze dienst: 

Spoorwegondernemingen.

Levertijd: 

Niet van toepassing. Het betreft hier gebruik van een bestaande voorziening.

Tarief: 

Voor gebruik van een bestaande overeengekomen stations/transfervoorzieningen die onderdeel zijn van de door ProRail beheerde hoofdspoorweginfrastructuur wordt in de Toegangsovereenkomst een gebruiksvergoeding overeengekomen volgens de in de Netverklaring daarvoor vermelde tarieven in hoofdstuk 6.

Leveringsvoorwaarden: 

Om gebruik te kunnen maken van een locatie op het station dient de gebruiker overeenstemming te hebben met de eigenaar. 

Gebruiksvoorwaarden: 

De frames zijn niet bestemd voor reclame- of andere commerciële uitingen. Ook zijn de frames niet bestemd voor aansluitingen op het openbaar vervoer of keteninformatie.

Aanvragen voorziening/informatie: 
Aanvragen voor gebruik van voorzieningen worden gericht aan één servicedesk voor zowel ProRail als NS Stations door hier te klikken voor het contactformulier. 

 

Toepassing beleid: 

De aanbieders hebben beleid ontwikkeld, waarin onder andere is beschreven welke verschillende functies een station heeft, welke voorzieningen aanwezig zijn en op welke locatie binnen het station bepaalde voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkste beleidsdocumenten zijn te raadplegen op Beleid.