Sampling

Tijdelijk gebruik van een locatie binnen of nabij het station voor een tijdelijke samplingactie ter promotie van één of meer producten van de aanvrager. Voor meer informatie zie www.activatieopstations.nl.

Afbeeldingen: 
Typen / categorieën: 

Op deze dienst is de categorisering van de Spoorwegwet niet van toepassing.

Aanvragen voorziening/informatie: 

Aanvragen voor gebruik van voorzieningen worden gericht aan een gezamenlijke servicedesk door hier te klikken voor het contactformulier.