Pop-up store

Tijdelijk gebruik van een locatie binnen of nabij het station voor exploitatie door middel van een tijdelijk verkooppunt (pop-up store).
Zie voor meer informatie www.activatieopstations.nl.

Afbeeldingen: 
Typen / categorieën: 

Op deze dienst is de categorisering van de Spoorwegwet niet van toepassing.

Aanvragen voorziening/informatie: 

Aanvragen voor gebruik van voorzieningen worden gericht aan een gezamenlijke servicedesk door hier te klikken voor het contactformulier.