Foto en film

Voor alle activiteiten op stations die samenhangen met foto-, en filmopname (privé/productiebedrijven) is het noodzakelijk om vooraf toestemming te verkregen van NS Stations. Voor het verkrijgen van deze toestemming kan een aanvraag worden gedaan via https://www.activatieopstations.nl/foto-film. Hier staan tevens de voorwaarden en richtlijnen weergegeven, voor er een toestemming van NS Stations noodzakelijk is

Afbeeldingen: 
Typen / categorieën: 

Op deze dienst is de categorisering van de Spoorwegwet niet van toepassing.

Levertijd: 

Voor het in behandeling nemen van foto- en filmaanvragen hanteert NS Stations in de regel een doorlooptijd van 5 werkdagen. Daarvoor is een compleet ingevuld aanvraagformulier nodig. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij grotere producties) zal er een langere doorlooptijd gelden.

Tarief: 

Met de volgende kosten dient u rekening te houden en worden berekend door NS Stations:
- standaard handling fee van €150,- excl. BTW voor het verlenen van toestemming
- locatiekosten (deze kosten variëren)
- begeleidingskosten als er begeleiding noodzakelijk is bij de opnames.

Aanvragen voorziening/informatie: 

Zie www.activatieopstations.nl. Voor vragen kan contact worden opgenomen via de mail met fotoenfilmaanvragen@nsstations.nl of op het telefoonnummer 06-12375946.