Foto en film

Voor alle activiteiten die samenhangen met fotograferen, het maken van geluidsopnamen en filmen op stations dient vooraf toestemming te worden verkregen van NS Stations. Voor het verkrijgen van deze toestemming kan een aanvraag worden gedaan via https://www.activatieopstations.nl/foto-film/ . Hier staan tevens de voorwaarden en richtlijnen weergegeven,

Afbeeldingen: 
Typen / categorieën: 

Op deze dienst is de categorisering van de Spoorwegwet niet van toepassing.

Levertijd: 

Voor het in behandeling nemen van foto- en filmaanvragen hanteert NS Stations in de regel een doorlooptijd van 5 werkdagen. Daarvoor is een compleet ingevuld aanvraagformulier nodig. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij grotere producties) zal er een langere doorlooptijd gelden.

Tarief: 

Voor het verlenen van toestemming hiervoor rekent NS Stations een standaard handling fee van €150,- excl. BTW. Indien er begeleiding nodig is bij de opnames, worden ook hiervoor kosten in rekening gebracht.

Aanvragen voorziening/informatie: 

Zie www.activatieopstations.nl. Voor vragen kan contact worden opgenomen via de mail met fotoenfilmaanvragen@nsstations.nl of op het telefoonnummer 06-12375946.