Event

Tijdelijk gebruik van een locatie binnen of nabij het station voor organisatie van een evenement.
Voor meer informatie zie www.activatieopstations.nl.

Afbeeldingen: 
Typen / categorieën: 

Op deze dienst is de categorisering van de Spoorwegwet niet van toepassing.

Voor wie is deze dienst: 

OV vervoerders, overheden en ondernemer.

Aanvragen voorziening/informatie: 

Aanvragen voor gebruik van voorzieningen worden gericht aan een gezamenlijke servicedesk door hier te klikken voor het contactformulier.