Categorieën

De aan spoorwegondernemingen te leveren beschikbare voorzieningen en hun tarieven zijn gereguleerd en gecategoriseerd in de Spoorwegwetgeving.Klik hier voor een overzicht van de voorzieningen_en_hun_categorie.
De indeling komt voort uit artikel 13 van richtlijn 2012/34/EU.
 
Hierbij wat meer uitleg over de categorieën; 
  • Categorie 1: minimumtoegangspakket: is het gebruik van de hoofdspoorweginfrastructuur voor het rijden of opstellen; beperkt zich tot bestaande hoofdspoorweginfrastructuur;
  • Categorie 2: verlenen van toegang, met inbegrip van toegang via het spoor, tot de dienstvoorzieningen, indien deze bestaan, en tot de diensten verleend in die voorzieningen op passagiersstations, de gebouwen en andere voorzieningen daarvan, met inbegrip van de weergave van reisinformatie en passende locaties voor diensten in verband met kaartverkoop; beperkt zich tot bestaande voorzieningen. 
  • Categorie 3 zijn aanvullende voorzieningen die als deze aan één partij worden geleverd, ook aan andere partijen moeten worden aangeboden.
  • Categorie 4 zijn ondersteunende voorzieningen die zijn niet verplicht en eventueel in onderling overleg mogelijk kunnen worden geleverd. 
 
Klik hier voor meer meer details in de Netverklaring hoofdstuk 5 diensten.
 
Tariefstelling
De Spoorwegwetgeving reguleert bepaalde categorie voorzieningen voor spoorwegondernemingen. Er zijn voor voorzieningen verschillende tarieven van toepassing.
  • Elke spoorwegonderneming betaalt voor gebruik van reizigersperrons en transferruimte met bijhorende voorzieningen - die hun basis vinden in de systematiek van de Netverklaring van ProRail - per haltering een vergoeding. Voor meer informatie over deze systematiek verwijzen wij u naar de website van ProRail;
  • Voor door NS Stations aangeboden noodzakelijke voorzieningen is het tarief terug te vinden onder een specifieke voorziening;
  • Voor overige voorzieningen geldt een tarief op aanvraag.
  • Verzoeken om uitbreiding van bestaande voorzieningen of aanleg van nieuwe voorzieningen worden door ProRail en/of NS Stations in overweging genomen. Voor de uitbreiding van bestaande voorzieningen of aanleg van nieuwe voorzieningen komen de kosten en risico’s volledig door de initiatiefnemer. Hiertoe behoren ook de verhoogde onderhoudskosten.