Omroepinstallatie

Gebruik van omroepinstallatie voor veiligheidsberichten en reisinformatie op stations en tijdelijk het volume van de omroepinstallatie aanpassen tijdens evenementen die veel reizigers trekken om de doorstroming van reizigers goed te laten verlopen op het station.

Afbeeldingen: 
Wat is wel en wat is niet ingegrepen: 
Wel inbegrepen:
Gebruik van installatie inclusief constructie en energie;
Aangesloten op de Centrale Reisinformatie systemen van NS Reizigers;
Beheer en onderhoud ter plaatse;
Monitoring via centrale bewaking op werking van installatie;
Halfjaarlijkse schoonmaak.
 
Niet inbegrepen:
Omroepberichten zelf. Deze dienst wordt door NS Reizigers namens alle spoorwegondernemers geleverd. Voor de dienstverlening op het gebied van reisinformatie kunt u contact opnemen met NS, afdeling Dienstencentrum Reisinformatie via het e-mail adres Reisinformatie.DCRI@ns.nl
 
Typen / categorieën: 

Voor spoorwegondernemingen valt de omroepinstallatie onder Categorie 2 en op het tijdelijk aanpassen van volume is de categorisering van de Spoorwegwet niet van toepassing.

Waar wordt de dienst geleverd: 

Alle stations.

Aanbieder: 

ProRail.

Voor wie is deze dienst: 

Spoorwegondernemingen.

Levertijd: 

Niet van toepassing als het gaat om gebruik van een bestaande voorziening.

Voor wijzigen van volume dient er met 8 weken rekening te worden gehouden in verband met eventuele aanvraag omgevingsvergunning.

Tarief: 
Voor het gebruik van bestaande overeengekomen stations/transfervoorzieningen, die onderdeel zijn van de door ProRail beheerde hoofdspoorweginfrastructuur, wordt in de Toegangsovereenkomst een gebruiksvergoeding overeengekomen volgens de in de Netverklaring daarvoor vermelde tarieven in hoofdstuk 6.
 
Voor volumewijziging geldt een tarief op aanvraag. Kosten hangen af van de bestaande omroepinstallatie en de benodigde werkzaamheden.
Leveringsvoorwaarden: 

Niet van toepassing voor wat betreft het gebruik van een bestaande voorziening.

Voor wijziging van volume zijn geen specifieke leveringsvoorwaarden anders dan dat er eventueel een omgevingsvergunning dient te zijn verleend.

Gebruiksvoorwaarden: 

Het gebruik van de voorziening is met spoorwegondernemingen overeen te komen in de toegangsovereenkomst en/of in een separate overeenkomst.
Voor wijziging van volume zijn geen specifieke gebruiksvoorwaarden.

Aanvragen voorziening/informatie: 

Voor vragen kunt u contact opnemen door hier te klikken voor het contactformulier.

Toepassing beleid: 

Zie beleid_prorail_omtrent_reisinformatiemiddelen_op_stations en daarnaast hebben de aanbieders beleid ontwikkeld, waarin onder andere is beschreven welke verschillende functies een station heeft, welke voorzieningen aanwezig zijn. De belangrijkste beleidsdocumenten zijn te raadplegen op Beleid.