Frame voor vertrekstaten

Gebruik van bestaande frames voor vertrekstaten. Deze vertrekstaten tonen een (statisch) overzicht van vertrekkende treinen aan reizigers.

Afbeeldingen: 
Wat is wel en wat is niet ingegrepen: 

Wel inbegrepen:

  • Gebruik van frame inclusief constructie en verlichting;
  • Beheer en onderhoud ter plaatse;
  • Halfjaarlijkse schoonmaak.

Niet inbegrepen:

  • Vertrekstaten zelf.
Typen / categorieën: 

Deze dienst valt voor spoorwegondernemingen onder Categorie 2
 

Waar wordt de dienst geleverd: 

In het station.

Aanbieder: 

ProRail.

Voor wie is deze dienst: 

Spoorwegondernemingen.

Levertijd: 

Niet van toepassing. Het betreft hier gebruik van een bestaande voorziening.

Tarief: 

Voor gebruik van een bestaande overeengekomen stations/transfervoorzieningen die onderdeel zijn van de door ProRail beheerde hoofdspoorweginfrastructuur wordt in de Toegangsovereenkomst een gebruiksvergoeding overeengekomen volgens de in de Netverklaring daarvoor vermelde tarieven in hoofdstuk 6.

Leveringsvoorwaarden: 

Niet van toepassing. Het betreft hier gebruik van een bestaande voorziening.

Gebruiksvoorwaarden: 

De frames zijn niet bestemd voor reclame- of andere commerciële uitingen. Ook zijn de frames niet bestemd voor aansluitingen op het openbaar vervoer of keteninformatie.

Aanvragen voorziening/informatie: 

Aanvragen voor gebruik van voorzieningen worden gericht aan één servicedesk voor zowel ProRail als NS Stations door hier te klikken voor het contactformulier. 

Toepassing beleid: 

De aanbieders hebben beleid ontwikkeld, waarin onder andere is beschreven welke verschillende functies een station heeft, welke voorzieningen aanwezig zijn en op welke locatie binnen het station bepaalde voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkste beleidsdocumenten zijn te raadplegen op Beleid.