Bewegwijzering

Gebruik van bewegwijzering ten behoeve van de reiziger. Deze omvat de bebording die zorgt dat reizigers en stationsbezoekers treinen en voorzieningen kunnen vinden.

Bewegwijzering bestaat uit de volgende typen afhankelijk van het aantal in- en uitstappers op het desbetreffende station: 

  • Stationsnaam op de gevel van station;
  • Stationsnaamborden op de perrons;
  • Verlichte verwijsborden;
  • Identificatieborden;
  • Spoornummers en richtingspijlen op beeldschermen ten behoeve van reisinformatie.
Afbeeldingen: 
Wat is wel en wat is niet ingegrepen: 

Wel begrepen:

  • Gebruik van bord inclusief constructie en energie;
  • Beheer en onderhoud ter plaatse;
  • Halfjaarlijkse schoonmaak.
Typen / categorieën: 

Voor spoorwegonderneming geldt dat als bewegwijzering aanwezig is, deze valt onder Categorie 2.

 

Waar wordt de dienst geleverd: 

Alle stations.

Aanbieder: 

ProRail.

Voor wie is deze dienst: 

Spoorwegondernemingen.

Levertijd: 

Niet van toepassing. Het gaat hierom gebruik van een bestaande voorziening. Na aanvraag van specifieke informatie over bewegwijzering krijgt u binnen 10 werkdagen antwoord.

Tarief: 
Voor het gebruik van bestaande overeengekomen stations/transfervoorzieningen, die onderdeel zijn van de door ProRail beheerde hoofdspoorweginfrastructuur, wordt in de Toegangsovereenkomst een gebruiksvergoeding overeengekomen volgens de in de Netverklaring daarvoor vermelde tarieven in hoofdstuk 6.
Leveringsvoorwaarden: 
Niet van toepassing. Het betreft hier gebruik van een bestaande voorziening. 
 
Aanvragen voorziening/informatie: 

Voor vragen kunt u contact op nemen door hier te klikken voor het contactformulier.

Toepassing beleid: 

De aanbieders hebben beleid ontwikkeld, waarin onder andere is beschreven welke verschillende functies een station heeft, welke voorzieningen aanwezig zijn en op welke locatie binnen het station bepaalde voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkste beleidsdocumenten zijn te raadplegen op Beleid.