Beeldscherm storingsinformatie

Gebruik van Argos-beeldscherm met storings- en calamiteiteninformatie (Actuele Reisinformatie Globaal).

Afbeeldingen: 
Wat is wel en wat is niet ingegrepen: 

Inbegrepen:

  • Gebruik beeldscherm inclusief constructie en energie;
  • Aangesloten op de Centrale Reisinformatie systemen van NS Reizigers;
  • Beheer en onderhoud ter plaatse;
  • Monitoring via centrale bewaking op werking beeldscherm;
  • Halfjaarlijkse schoonmaak.

 

Niet inbegrepen:

Tonen van Reisinformatie. Deze wordt door NS Reizigers geleverd. Voor de dienstverlening op het gebied van reisinformatie kunt u contact opnemen met NS Reizigers, afdeling Dienstencentrum Reisinformatie via het e-mail adres Reisinformatie.DCRI@ns.nl.

Typen / categorieën: 

Deze dienst valt voor spoorwegondernemingen onder Categorie 2

Waar wordt de dienst geleverd: 
  • In het station, binnen dekkingsgebied van GSM-R, het mobiele netwerk voor Rail;
  • Afhankelijk van de stationsclassificatie of complexiteit van de dienstregeling worden stations voorzien van meerdere (typen) beeldschermen volgens vastgesteld beleid  beleid_prorail_omtrent_reisinformatiemiddelen_op_stations;
  • Per station wordt beoordeeld of (uitbreiding van) deze voorziening mogelijk is.
Aanbieder: 

ProRail.

Voor wie is deze dienst: 

Spoorwegondernemingen.

Levertijd: 

Niet van toepassing. Het gaat hier om gebruik van een bestaande voorziening.

Tarief: 

Voor gebruik van een bestaande overeengekomen stations/transfervoorzieningen die onderdeel zijn van de door ProRail beheerde hoofdspoorweginfrastructuur wordt in de Toegangsovereenkomst een gebruiksvergoeding overeengekomen volgens de in de Netverklaring daarvoor vermelde tarieven in hoofdstuk 6. 

Leveringsvoorwaarden: 

Niet van toepassing. Het gaat hier om gebruik van een bestaande voorziening.

Aanvragen voorziening/informatie: 

Aanvragen voor gebruik van voorzieningen worden gericht aan één servicedesk door hier te klikken voor het contactformulier.

Toepassing beleid: 

De aanbieders hebben beleid ontwikkeld, waarin onder andere is beschreven welke verschillende functies een station heeft, welke voorzieningen aanwezig zijn en op welke locatie binnen het station bepaalde voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkste beleidsdocumenten zijn te raadplegen op Beleid.