Beeldscherm bus, tram- en metroinformatie

Gebruik van bestaande of nieuwe locatie voor het hebben van een beeldscherm voor het tonen van reisinformatie van bus, tram en metro.

Afbeeldingen: 
Wat is wel en wat is niet ingegrepen: 

Inbegrepen:

 • Gebruik van de locatie.
   

Zelf te verzorgen:

 • Beeldscherm met voedingsbekabeling / databekabeling / aanleg;
 • Bijbehorend technisch onderhoud / storingsoplossing / schoonmaak exterieur en graffitiverwijdering;
 • Verwijdering / verplaatsen van beeldscherm, terugbrengen van de omgeving in de oorspronkelijke staat.
   

Aanvullend te contracteren:

 • Levering van energie;
 • Exterieurschoonmaak / graffitiverwijdering;
 • Storingsmelding en -afhandeling.
Typen / categorieën: 

Op deze dienst is de categorisering van de Spoorwegweg niet van toepassing. 

Waar wordt de dienst geleverd: 

In het station. Per station wordt beoordeeld of (uitbreiding van) deze voorziening mogelijk is.

Aanbieder: 

Voor voorzieningen in een stationsgebouw of -hal, is de aanbieder NS Stations.
Voor voorzieningen op een perron, in een tunnel of op een traverse is de aanbieder ProRail.

Voor wie is deze dienst: 

Indien mogelijk wordt de dienst op verzoek aan OV vervoerders en overheden geboden.

Levertijd: 

Locatie specifiek.

Tarief: 
 • Er zijn geen (aanvullende) kosten verbonden aan gebruik van een locatie;
 • Indien overige aanvullende diensten worden afgenomen gelden daarvoor de van toepassing zijnde tarieven;
 • Kosten voor (plaatsing en verwijdering van) apparatuur, (aanleg/verwijdering) bekabeling, datacommunicatie en herstel van de omgeving in oorspronkelijke staat zijn voor rekening van de gebruiker.
 • Bij verbouwingen op, in en aan het station kan de aanbieder besluiten de apparatuur (tijdelijk) te verplaatsen. Kosten van het verplaatsen zijn voor rekening van de gebruiker, inclusief het aanleggen van nieuwe bekabeling.

 

Leveringsvoorwaarden: 
 • Om gebruik te kunnen maken van een locatie op het station dient de gebruiker overeenstemming te hebben met de eigenaar.
 • Exacte locatie in overleg te bepalen conform Visie op Informatie. Voorwaarden daarbij zijn o.a. (i) beschikbaarheid, (ii) voldoende transfercapaciteit en (iii) overzichtelijke loopstromen;
 • Benodigde vergunningen zijn verkregen;
 • Apparatuur voldoet aan de Visie op informatie;
 • De apparatuur wordt geplaatst en onderhouden conform br_werken_op_perrons_versie_1.2_def en voldoet aan relevante technische normenOp de site van RailAlert zijn de algemene NVW en VVW-T te vinden, de brancherichtlijnen, best practices en ondersteunende documenten. 
 • Aansluiting energie op aanwijzing van de installatieverantwoordelijke bij NS Stations.

Indien op een station verschillende aanvragers actief zijn, wordt in principe de noodzakelijke serverruimte (MER) gebundeld op 1 locatie. Aanvragers krijgen toegang tot de gezamenlijke ruimte.

Gebruiksvoorwaarden: 
 • Aanvrager sluit gebruiksovereenkomst voor locatie van het scherm met ProRail en/of NS Stations.
 • Aanvrager sluit overeenkomst voor levering van energie met NS Stations.
 • Aanvrager houdt de apparatuur in goede staat. Ook is hij verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor reizigers. Als hij dat nalaat, herstelt NS Stations/ProRail dit op kosten van de aanvrager.
Aanvragen voorziening/informatie: 

Aanvragen voor gebruik van voorzieningen worden gericht aan één servicedesk door hier te klikken voor het contactformulier.

Toepassing beleid: 

De aanbieders hebben beleid ontwikkeld, waarin onder andere is beschreven welke verschillende functies een station heeft, welke voorzieningen aanwezig zijn en op welke locatie binnen het station bepaalde voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkste beleidsdocumenten zijn te raadplegen op Beleid.