Beheer

Ieder station in Nederland krijgt bij de ingebruikname een naam. Wijziging is mogelijk.

Stationsbeheer is gericht op schone, veilige, toegankelijke en aantrekkelijke stations voor de reizigers. Het omvat de dagelijkse operationele en logistieke processen in en rond de stations alswel de sturing op kwaliteit door o.a. het meerjarig onderhoud.
Onder beheer komt aan de orde:
  • Aandachtsgebieden
  • Ambitie
  • Werkwijze
  • Procedure stationsnaam 
 
Belangrijke aandachtsgebieden in stationsbeheer zijn informatievoorziening en bewegwijzering in het station, serviceverlening, toezicht en bewaking, incidentmanagement, crowd-management bij verstoringen of evenementen, storingsherstel, schoonmaak,  groenonderhoud, onderhoud aan gebouwen en installaties. 
 
Ambitie
Stations zijn belangrijke schakels tussen spoor en omgeving. ProRail en NS Stations zien de spoorwegondernemingen, overheden en overige OV vervoerders, als belangrijke partners waarmee zij samen het dagelijks functioneren van het station in de omgeving zo goed mogelijk willen realiseren. Zij willen met u in gesprek gaan om een duurzame samenwerking en afstemming op te zetten.
Punten van afstemming kunnen zijn: (camera)toezicht en handhaving, inrichting en schoonmaak van voorpleinen, tunnels en traversen, (fiets)parkeren, wachtvoorzieningen en toiletten.
 
Werkwijze
ProRail en NS Stations voeren dagelijks beheer om de kwaliteit van de stations te borgen (zowel qua beleving als technisch). De kwaliteit van de stations wordt op verschillende manieren gemeten. Zo wordt periodiek de tevredenheid van reizigers over de stationslocaties op een groot aantal aspecten geregistreerd, maar ook veiligheidsincidenten, storingen en transferdrukte op stations. Door middel van inspectierondes wordt bovendien de staat van onderhoud van de stations bij gehouden. Zodra uit deze informatie blijkt dat de kwaliteit onvoldoende is, sturen zij bij in het dagelijks beheer of plannen ingrijpender maatregelen (grootschalig onderhoud of vervanging). Soms gebeurt dit locatie specifiek, in andere gevallen voeren zij verbeteringen - omwille van efficiency en uniformiteit -  volgens een programma door op meerdere locaties.

Er kunnen echter specifieke wensen of klachten bij u bestaan over bepaalde locaties. Neem dan contact op door hier te klikken voor het contactformulier. Samen met u proberen wij tot een oplossing te komen.

Procedure Stationsnaam

Elk station in Nederland krijgt bij ingebruikname een naam. Deze naam is zoveel als mogelijk een heldere aanduiding van de locatie van het station, zodat het voor de reiziger duidelijk is op welke plaats in het land deze zich bevindt. Daarover wordt zorgvuldig besloten, zodat deze jaren mee kan en consequent in alle uitingen op en rond het station kan worden doorgevoerd.

 

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen door hier te klikken voor het contactformulier.