Stations en concessies

De huidige 410 stations in Nederland vormen een belangrijke schakel in het spoornetwerk.

Welke spoorwegonderneming rijdt op welke concessie?
In Nederland bestaan concessies voor personenvervoer per spoor. Zo’n concessie bestaat uit spoorvervoersdiensten en/of andere vervoersdiensten die een provincie, stadsregio of het Rijk exclusief aan een spoorwegonderneming toekent. Het spoorwegnet is verdeeld in verschillende concessies. Klik hier voor een overzicht van de op dit moment verleende concessies met de spoorwegondernemingen en de einddatum van de verschillende concessies: 
Spoorwegondernemingen_en_concessies_jan_2020.

Vervoerder en Concessies okt 2019

Reizigersvervoerders zijn gelijk aan Spoorwegondernemingen. 

Commercie op stations 

Op de  stations staat de beleving van de reiziger voorop. Commerciële voorzieningen of andere services aan de reizigers leveren daaraan een belangrijke bijdrage. 

De mogelijkheden voor het huren van een ruimte op het station ten behoeve van commerciële activiteiten zijn te vinden op www.hurenopstations.nl. De mogelijkheden voor tijdelijke evenementen op stations zijn te vinden op www.activatieopstations.nl.  Op deze sites staan zowel de mogelijkheden voor stations van het HRN als stations van regionale concessielijnen.

ProRail en NS Stations hebben ervoor gezorgd dat ook op de stations van de regionale concessielijnen commerciële exploitatie mogelijk is. Ook spoorwegondernemingen en decentrale overheden  kunnen daar commerciële activiteiten ontplooien op de perrons of in de tunnels van de stations, ook daar waar dat nu nog niet het geval is.

Om de mogelijkheden voor deze commerciële activiteiten te verkennen maken ProRail en NS Stations graag afspraken, over bijvoorbeeld de mogelijkheden voor en voorwaarden van een gebruiksovereenkomst. Daarnaast is voor het kunnen realiseren van commerciële activiteiten vaak een spoorwegwetvergunning nodig. Onder beleid ziet u welke beleidsdocumenten van belang zijn.

Voor alle vragen en suggesties over stations kunt u contact opnemen door hier te klikken voor het contactformulier.