Disclaimer

Algemeen
Via deze site stellen wij informatie beschikbaar over diensten die worden verricht. Op aanvraag doen wij een schriftelijk aanbod voor de te sluiten overeenkomst voor het gebruik van bestaande voorzieningen en de daarbij aangeboden diensten.

Daarnaast stellen ProRail en NS Stations op deze website aan de bezoekers van deze website bepaalde informatie ter beschikking. Deze informatie wordt door ProRail en NS Stations met zorg samengesteld, desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet geheel volledig of juist is. Indien er onverhoopt onjuistheden op de website worden getoond, zullen deze zo spoedig mogelijk worden aangepast. Mocht u zelf onjuistheden of vergissingen vermoeden, zouden wij het erg waarderen wanneer u ons dat wilt melden door hier te klikken voor het contactformulier.
Soms worden beleid en regelgeving samengevat. Uiteraard zijn wet- en regelgeving en de originele (beleid)stukken leidend indien door (de samenvatting op) deze website een andere indruk is gegeven of ontstaan.
Aan het bepaalde op deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden.


Aansprakelijkheid
ProRail en NS Stations sluiten iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website uitdrukkelijk uit. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel ProRail en NS Stations zich tot het uiterste inspannen om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kunnen zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. ProRail en NS Stations aanvaarden in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Bij strijdigheid tussen de informatie voor wat betreft de diensten van ProRail op deze site en de Netverklaring, prevaleert het gestelde in de Netverklaring.
 

Intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht op de inhoud van deze website berusten geheel bij ProRail en NS Stations. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. De inhoud van deze website mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van ProRail en NS Stations.
 

Informatie van derden, producten en diensten
Mogelijke verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van ProRail en NS Stations, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Hoewel ProRail en NS Stations uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. ProRail en NS Stations geven geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.