OV-serviceruimte

Huur van een (gedeelte van een) (casco-) ruimte in het station voor de inrichting als OV-serviceruimte.
Spoorwegondernemingen hebben op stations de mogelijkheid service- en reisproducten alsmede reisgerelateerde producten aan te bieden in een daartoe ingerichte ruimte. Serviceruimtes van verschillende spoorwegondernemingen  worden waar mogelijk gecombineerd binnen één ruimte zodat een reiziger altijd op één plek geholpen wordt bij vervoersbewijzen en vragen. Dat geldt ook voor overige OV-vervoerders indien mogelijk. 
Afbeeldingen: 
Wat is wel en wat is niet ingegrepen: 
Inbegrepen:
 • Huur van de (casco-)ruimte conform standaard casco-regeling;
 • Levering van energie;
 •  in de gehuurde ruimte inclusief tussenmeter;
 • Aansluitpunten voor elektra en water.
 
Zelf te realiseren:
 • Gewenste afbouw, inrichting en aankleding;
 • Interieurreiniging;
 • Aanleggen/aanpassen van netwerk voor energie in de gehuurde ruimte;
 • Aansluiting met de centrale databekabeling;
 • Terugbrengen van de gehuurde ruimte in de oorspronkelijke staat bij het einde van de huurovereenkomst;
 • Technisch onderhoud / storingsoplossing / schoonmaak exterieur en graffitiverwijdering;
 
Aanvullend te contracteren:
 • Exterieurschoonmaak / graffitiverwijdering;
 • Storingen (optioneel te contracteren met NS Stations; zie hier voor de modelovereenkomst).

 

Typen / categorieën: 

Deze dienst valt voor spoorwegonderneminge onder Categorie 2.

Waar wordt de dienst geleverd: 

In het station. Per station wordt beoordeeld of (uitbreiding van) deze voorziening mogelijk is.

Aanbieder: 

NS Stations.

Voor wie is deze dienst: 

Spoorwegondernemingen. Indien mogelijk wordt de dienst op verzoek ook aan overige OV vervoerders en overheden geboden onder per situatie te bepalen levertijd, tarief, leveringsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden.

Levertijd: 
Bestaande, Nieuwe en of extra voorzieningen:
- Aanvraag: 
U ontvangt na aanvraag binnen 10 werkdagen een intakeformulier waarop staat aangegeven welke gegevens wij van u willen ontvangen. Een inhoudelijke reactie volgt uiterlijk 20 werkdagen na ontvangst van het volledig ingevulde intakeformulier. De specificaties van de aanvraag kunnen aanleiding zijn tot een verzoek om meer informatie.
- Inhoudelijke beoordeling: 
De doorlooptijd hiervan is mede afhankelijk van de wensen. De aanvraag wordt getoetst aan het geldende beleid en ontwerprichtlijnen.
- Contractering: 
Na goedkeuring van het verzoek wordt een overeenkomst gesloten, waarvan het model hier kan worden geraadpleegd. Na sluiting van de overeenkomst vindt verdere afhandeling plaats. Een voorziening kan één week na contractering worden gebruikt.
- Afhankelijkheden bestaande voorziening: 
Om gebruik te kunnen maken van een voorziening, dient afgestemd te worden met vorige of bestaande gebruikers van deze voorziening. 
- Afhankelijkheden nieuwe en/ of extra voorzieningen: 
Het vermelden van een exacte levertijd om te komen tot daadwerkelijke plaatsing van de gewenste (nieuwe of extra) apparatuur is niet mogelijk, aangezien er afhankelijkheden in het voorafgaande proces zijn zoals
-Realisatie kan afhankelijk zijn van de plaatselijke situatie. De exacte locatie zal in overleg worden bepaald.
-Om gebruik te kunnen maken van een locatie binnen het station en de gewenste apparatuur te kunnen plaatsen, dient door de aanvrager vaak één of meer vergunningen te worden aangevraagd. 
Tarief: 
SPOORWEGONDERNEMINGEN:
Het verschuldigde tarief voor spoorwegondernemingen bestaat uit verschillende componenten. Hieronder staan de belangrijkste weergegeven met een korte toelichting.
 
Huur (casco-)ruimte:
 • het tarief wordt berekend per m2; de huidige tarieven zijn opgenomen op het tariefblad 
 • Servicekosten, vermeerderd met een toeslag voor de handling. De servicekosten worden ten behoeve van de huurder gemaakt en doorberekend middels een voorschot en eindafrekening. De handlingfee voor de servicekosten (opslag op de servicekosten) is opgenomen op het tariefblad.
 
Energie
 • Zie hiervoor de uitgebreidere beschrijving energie
 • Het tarief voor deze dienstverlening door NS Stations is opgenomen op het tariefblad
 
Storingen:
 • Zie hiervoor de uitgebreidere beschrijving Storingen.
 • Het tarief voor deze dienstverlening door NS Stations is opgenomen op het tariefblad.
 
OVERIGE OV-VERVOERDERS
Voor overige OV-vervoerders is het tarief in overleg/op aanvraag.
 
Leveringsvoorwaarden: 
Mogelijkheden en exacte locatie zijn afhankelijk van de beschikbaarheid;
Leveringsvoorwaarden zijn opgenomen in de huurovereenkomst;
Gehuurde ruimte wordt bij het einde van de huurovereenkomst in oorspronkelijke staat opgeleverd;
 
Gebruiksvoorwaarden: 
 • Alleen gebruik als ruimte voor het verlenen van service aan OV-reizigers  is toegestaan.
 • Onderverhuur is niet toegestaan;
 • Als meer spoorwegondernemingen actief zijn op een station, is er in principe één gedeelde serviceruimte. Spoorwegonderneming zijn verplicht hieraan mee te werken. Spoorwegondernemingen zal in dat geval gevraagd worden afspraken te maken over onderhoud en reiniging van interieur van de gezamenlijk gehuurde ruimte.
 • Inrichting van de ruimte voldoet aan de veiligheidseisen op het station.
 • Spoorwegonderneming sluit een overeenkomst met NS Stations.
 • Spoorwegonderneming houdt de ruimte in goede staat.
Aanvragen voorziening/informatie: 

Aanvragen voor gebruik van voorzieningen worden gericht aan een gezamenlijke servicedesk door hier te klikken voor het contactformulier 

 

Toepassing beleid: 

De aanbieders hebben beleid ontwikkeld, waarin onder andere is beschreven welke verschillende functies een station heeft, welke voorzieningen aanwezig zijn en op welke locatie binnen het station bepaalde voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkste beleidsdocumenten zijn te raadplegen op Beleid.